Endret: 18 sep 2021     Opprettet: 19 okt 2016

Nytt fra styret

Her legges ut aktuell informasjon fra nyhetsbrevene som er sendt ut fra styret. Det legges også ut aktuell informasjon som det ikke er informert om tidligere, men som det er viktig å få gitt informasjon raskest mulig

   

Covid 19 hurtigtestsenter i Skjønhaug Borettslag

 

Hurtigteststasjonen for Covid-19 er nå flyttet til Storstua på baksiden av nr. 15.

Ny opprettet Corona testsenter i samarbeid med Skjønhaug borettslag, tilbyr nå gratis hurtigtest på vegne av det offentlige. Testsenteret holder til i Lindebergåsen 13 C, og tilbyr primært gratis hurtigtesting til barnehagebarn, skolebarn og lokalbeboere i næromkrets.

Vi sogner umiddelbar nærhet til en del skoler, og synes det kan være et kjempefint tilbud til lokale beboere, med relativ nær beliggenhet.
 

Denne hurtigtesten gjelder også for deg som skal på arrangement, sosial sammenkomst eller reise som krever koronasertifikat. For at koronasertifikatet skal vise grønt må du ha negativ test som ikke er eldre enn 24 timer (innenlands), eller 7 dager for EU/EØS-land. Begge vises på helsenorge.no.

 

Testsenteret holder åpent fra 11:00 - 14:00 & 16:00 - 19:00. Kun timebestilling, og ingen drop-in på nåværende tidspunkt. 

 

Telefon nummer til testsenteret: 93 47 31 31 (10:00 - 19:00)

 

 

NYTT FRA STYRET 211 juni 2021

Generalforsamling 2021

Årets generalforsamling ble i år, som i fjor, avholdt digitalt. Det var totalt 58 andelseiere som avga stemmer på de framlagte sakene, og alle innstillinger til sakene ble vedtatt, i tillegg til at alle foreslåtte kandidater til de ulike utvalg og styret ble valgt.

 

OPPUSSING AV OPPGANGENE

Pr dags dato, er alle oppgangene i nummer 1-3 og 7-15 ferdig oppusset. Oppussingen av nummer 17 startet opp i uke 24. Nummer 19, 21 og 5 vil bli tatt etter oppstilt rekkefølge.

 

Vaktmester

Borettslaget har engasjert Roger Worren i ett 3- måneders vikariat, fram til utgangen av august måned. Han har tidligere jobbet i borettslaget, aug-des. 2020 i forbindelse med sykemeldingsperioden til vår daværende vaktmester. Styret i borettslaget jobber for å få ansatt en permanent vaktmester, og forhåpentligvis vil dette være avklart i løpet av høsten.

VIBBO.NO

Meld dere på VIBBO.NO. Her vil borettslaget legge ut de siste oppdateringer og «Nytt fra Styret», og de som melder seg på vil motta melding om nyhetene på mail, SMS eller begge deler hvis man velger dette.

NAVN PÅ RINGETABLÅ/ POSTKASSESKILT

Skal du ha endret navn på ringetablået? Send melding til styret eller vaktmester på e-post eller i vanlig brev. Minner dog om at det bare er plass til 16 tegn inkl. mellomrom.

Møteplan for styret høsten 2021

16.august
13.september
11.oktober
Oktober-Budsjettmøte.
08.november
08.desember

BUSKER OG KRATT

Etter vårens innhogg i buskas og kratt rundt borettslaget, så har områdene blitt grønne og frodige igjen. Det er ikke planlagt ytterligere fjerning av trær i og rundt borettslaget, men vaktmester og driftsleder vil regelmessig holde veksten av busker og kratt nede, slik at rotter og andre skadedyr ikke kommer så lett til forhagene og bygninger.

Dørlåser inngangsparti

Det er en svakhet med sluttstykkene som ble installert i de nye dørene. Disse skal snarlig byttes ut av leverandør av disse.

VAKTMESTER

Vaktmester skal kontaktes vedrørende drift, skader etc.

på telefon 900 73 431/951 04 899 eller på mail:

vaktmester@skjonhaugborettslag.no

SommerstengT/ polletter

Polletter til vaskeri selges i kontorets åpningstid på mandager mellom kl 17.30 og 18.30. Pris for vaskepolletter er       kr 30,- pr. stk. Styrekontoret vil holde sommerstengt i JULI måned.                            

STORSTUA/ grillplassen                                                                                   Det vil ikke være utleie av Storstua inntil videre, jamfør smittevernreglene som er innført i Norge pr. dags dato.

Når man benytter seg av grillplassen, så det ryddes etter bruk, og all søppel skal fjernes. Sist helg var det fuglefest etter at noen hadde satt igjen søppelsekk som også inneholdt matrester.

Ikke glem å søke på vår hjemmeside www.skjonhaugborettslag.no for all tilgjengelig informasjon vedrørende DITT borettslag

Vedlikeholds spylingen

er nå gjennomført, og det var kun i ett lite antall leiligheter vi ikke kom inn og fikk utført dette. Disse vil bli tatt på en oppsamlingsrunde på høsten. Alle involverte vil få nærmere beskjed om når dette skal gjennomføres.

                  

                                        Facebooksiden til borettslaget

Borettslaget har pr. nå snart 200 medlemmer på borettslagets side på Facebook. Det er plass til veldig mange flere, så meld dere inn på siden: Facebook: https://www.facebook.com/groups/1516234895298385

 

Minner på at dette skal være en gladside, og at man retter driftsproblemer til styret eller vaktmester via mail eller telefon. Det er ikke alltid at de rette personene for henvendelser ser dette, og da blir det lett at mange «henger» seg på med kommentarer som kanskje ikke alltid er helt riktige.

 

Info fra styret

                                                                                                                       

                    Skjønhaug Borettslag vil avholde digital                                      generalforsamling

19.02.2021

I forkant av møtet vil du mota en formell innkalling med informasjon om Klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

 

 

Per Jørgen Gulbransen

Lindebergåsen 7

1071 Oslo

 

 

 

Serviceavtale på elektrotjenester

Borettslaget har inngått en årlig serviceavtale på elektrotjenester med IKT Elektro, med 3 måneders gjensidig oppsigelsestid. Ved å inngå denne avtalen er borettslaget sikret at IKT Elektro plikter til å prioritere oppdrag fra Skjønhaug BRL foran oppdrag som ikke er underlagt en serviceavtale. Fakturering skjer til avtalte priser uavhengig av når de blir tilkalt.

Med denne avtalen tilbys også borettslagets beboere en fast rabatt på 20% på IKT`s standardpriser, og dette oppnås ved å bestille arbeid på mail: post@ikt-elektro.no og merke mailen med rabattkode SKJØB.

 

Ny GET-avtale

Borettslaget har inngått ny 3- års avtale med Get på levering av tv- og bredbåndstjenester. Den nye avtalen vil omfatte Kollektiv Fleks Premium, noe som betyr at bredbåndshastigheten økes fra dagen 30 mb/s til 50 mb/s. Nytt med avtalen er at beboere selv kan velge om de kun vil ha tv-pakke, kun bredbånd, eller begge deler. Ny pris på avtalen er ca kr. 10,- opp fra forrige avtale. Dette betyr at det ikke vil foreligge noen prisøkning på fellesutgiftene ved inngåelse av ny avtale.

Alle som ønsker det, kan og oppgradere boksen til Get boX/ Getbox II, og interne nettet i borettslaget vil bli oppgradert til Docsis 3.1 når smittevernreglene tilsier at Get kan få adgang til leilighetene.

Styret har i løpet v det siste året fått inn tilbud fra 4-5 forskjellige tilbydere, og samtlige andre lå betydelig over i pris i forhold til hva Get har tilbudt i ny avtale.

 

 

                                                                                                    25.05.2020

                                          Åpningstider styrekontoret

Styrekontoret vil framover holde åpent som normalt, mandager 17:30-18:30.

 

                                                                                   20.05.2020

Info fra styret

Årets generalforsamling er nå gjennomført digitalt, og protokoll vil bli gjort tilgjengelig på borettslagets hjemmeside og distribuert i alle postkassene. De som er registrerte med telefon hos OBOS vil også få en link til protokollen på telefon.

 Det ble ingen endringer i styrets sammensetning, da de av styremedlemmene som sto på valg, ble valgt inn på nytt. Årets generalforsamling måtte deles i 2, da Koronaepedimien medførte at generalforsamlingen måtte gjennomføres digitalt. På den digitale generalforsamlingen ble det gjennomført valg av styre og utvalg, godkjenning av regnskapet og honorarer. Det vil bli også bli gjennomført en ekstaordinær generalforsamling til høsten ( hvis dette blir tillatt i henhold til smitteregler), hvor innsendte forslag vil bli behandlet.

For tiden pågår det oppussing av oppgangene i Lindebergåsen 1A og 1B, og 1C vil påbegynnes mandag 22. mai. De andre blokkene vil bli tatt suksessiv etter at styret har evaluert arbeidet som er gjort på styremøtet i august. Planen er å ta halvparten av blokkene i år, mens de resterende vil bli tatt til neste år.

 

                                                                                      09.04.2020

Info fra styret

 

Styret mottar mange klager på støy/ uro fra andre leiligheter. Merker at terskelen for støy blir lavere nå når så mange må være hjemme med barn på ubestemt tid. Ber derfor om at man viser noe mer tålmodighet med lyder og lek i disse tider, enn man er vant med ellers. Vi er i en utfordrende situasjon i landet og verden grunnet Korona, så i stedet for å klage på hverandre, så prøv heller å ha dialog med hverandre. Dette betyr absolutt ikke at man ikke skal følge husordensreglene som gjelder i borettslaget, men at man behandler hverandre med respekt og tar hensyn til hverandre.

 

Det mottas for tiden mange henvendelser om ungdommer som oppholder seg i garasjene under blokk nummer 5. Dette begynner nå å bli stort problem både for beboere og andre som bruker garasjene, spesielt på kveldstid. Mange føler seg utrygge på å kjøre inn i garasjen når gjengen oppholder seg der. At de nå også rører andres eiendeler, er overhodet ikke greit. Styret undersøker hvem som gjør dette, men har foreløpig ikke klart å identifisere ungdommene enda. Styret ber derfor om hjelp fra beboere i nummer 5, da det er deres barn som oppholder seg i garasjene, om å holde deres ungdommer borte. Det foregår ulovligheter der, og styret vil pilitianmelde disse ulovlighetene.

                                                                                                    16.03.2020

Div. info fra styret   

Styrekontoret vil holde stengt på mandager framover, men styret er tilgjengelig på både mail og telefon. Velferdslokalet vil ikke bli utleid før alle restriksjoner fra myndigheter er opphevet.

Styret har fått info om at alle Generalforsamlinger i OBOS systemet skal avholdes digitalt eller utsettes til høsten. Styret vil komme tilbake med info om dette etter avholdt regnskapsmøte med OBOS.

Årets dugnad er satt til onsdag 6 mai, og slik situasjonen er pr dags dato, så vil denne mest sannsynlig bli avlyst. Det vil heller ikke bli igangsatt garasjevask, da gjennomføringen av denne er avhengig av at personell ikke blir syke.

                                 

 

                                        NYTT FRA STYRET  02.12.19

                                  Ny versjon digital parkeringsløsning.

Her kommer den som beboere skal benytte når de registrerer sine gjester, kopier inn i nettleseren din:  http://gjest.p-service.no

Brukernavn: skjonhauggjest

Passord: 12345

Gjesteparkering maks 7 døgn. Beboere kan ikke benytte gjesteparkering

Slik lager du snarvei på iPhone

1) Åpne nettleser på mobilen og skriv inn adressen til nettsiden du vil lagre på hjemskjermen:   http://gjest.p-service.no

2) Trykk på menysymbolet, firkanten med pil, og sveip bortover til du ser «Legg til hjemskjerm»-merket.

3) Gi snarveien et navn, for eksempel navnet ‘ Parkering ‘

4) Vips – så har du laget snarvei til nettsiden (bakerst) på telefonen. 

Logg inn med

Brukernavn: skjonhauggjest

Passord:12345

 

Det er fullt mulig å flytte på snarveiene: Hold fingeren på symbolet noen sekunder. Når den begynner å røre på seg, drar du den bare dit du vil ha den.

Her kan du gi nettsiden et navn, som vil stå under logoen på hjemskjermen.

Slik lager du snarvei på Android

1) Åpne nettleser og skriv inn nettadressen på siden du vil lagre: http://gjest.p-service.no

2) Trykk på menysymbolet (de tre prikkene) og velg «Add to Home screen» eller «Legg til på startside» på norsk.

3) Navngi snarveien

4) Velg «ADD» i menyboksen om du vil den skal legge seg automatisk på hjemskjermen, eller «Touch and hold» hvis du vil plassere den manuelt akkurat der du vil ha den.

Velg og navngi nettsiden du vil lage snarvei for. Ikonet for snarveien legger seg automatisk bakerst på telefonen, med mindre du velger å flytte den over selv.

 

Logg inn med

Brukernavn: skjonhauggjest

Passord:1234

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                           LEIE AV STORSTUA

Ikke mulig i coronatider..                                                                  

                          LEDIGE PARKERINGSPLASSER TIL LEIE

Det er noen parkeringsplasser ute til leie.         Pris kr 300,-pr.mnd. Plassene er nedenfor Lindebergåsen 5. Ta kontakt med styret  på "mandagsåpent".

 

                                  DIVERSE

                                         

 

                     PARKERING UTENFOR BOLIGEN OG PÅ GANGVEIEN VED BOLIGEN

Vi minner om at det ikke er tillatt å parkere på gangveien ved og opp til boligen annet enn helt kortvarig  i inntil 20  minutter.Det skjer stadig at noen står der i lengre tid uten at det foregår av- eller pålessing. Vi minner om at P-service iht. avtalen de har med oss har anledning til å pålegge avgift i også disse tilfelle.

 

                                       KJØRING PÅ GANGVEIENE

Vi minner om at man kun skal kjøre på gangveiene  når man har nødvendig ærende. Vi har registrert at altfor mange kjører titt og ofte inn, i større grad enn det man har vært vant til.

Vi ber alle tenke over om din bilkjøring på gangveien er nødvendig i DITT tilfelle der og da, eller ikke.

Alle ønsker vi et mest mulig bilfritt område her i borettslaget,  trygt for våre barn i deres lek og ferdsel.

                             INFORMASJON SOM SENDES UT

Vi opplever stadig at utsendt informasjon dessverre ikke blir lest. Dette gjelder alle typer 

                                                                                                                          Parkerings selskap

Har skiftet parkerings selskap til Pservice AS . Kontaktinnformasjon,

Tlf. 41255384. Mail: post@pservice.no.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Solseng 21.06.2018

 Polletter kjøpes på styrerommet på mandager. Per Jørgen Gulbrensen kan kontektes ved stor solmangel.

 

                                                       Styretelefon

Det er problemer med viderekobling av styretelefonen med nummer 21 91 70 03, så beboere kan inntil videre ringe 412 38 259 for saker som det haster med å få kontakt med styret. På dette nummeret vil en fra styret svare, eller beboer vil bli ringt tilbake.                     

 

                                                 OPPGANGENE

Styret får mange tilbakemeldinger om barnevogner i oppgangene, og ber om at disse fjernes, da det ikke er tillatt å sette disse i oppgangene. Beboere må bruke sykkelboder til parkering av barnevogner, sykler og akebrett. Vaktmester vil foreta kontrollrunder, og fjerne ulovlig hensatte objekter.

 

                                                     Skadedyr

Styret mottar med jevne mellomrom klager på skadedyr i borettslaget, og styret har bedt Rentokil om å sette inn ekstra tiltak mot dette. Styret ber om at beboere ikke kaster matsøppel slik at det er lett tilgjengelig for skadedyr. Det er heller ikke tillatt å mate fugler inne i borettslaget, da dette tiltrekker andre skadedyr.

                                  

 

                                             Nytt innbrudd

Igjen opplever vi at ubudne gjester har tatt seg til rette i borettslaget vårt. Denne gangen ble det gjort innbrudd i en bil som sto parkert inne i en avlåst garasje. Det er ingen synlige tegn på dører eller garasjeport, noe som betyr at vedkommende har kommet seg inn mens porten har stått åpen. Ber alle om å passe på når dere kjører ut og inn av garasjene. Sjekk at porten er lukket før dere kjører vekk. Hvis alle gjør dette, så hindrer vi at uvedkommende får lett tilgang til bilene våre.

 

                                     

                                             Facebook

Alle beboere kan melde seg inn i facebookgruppen vår: https://www.facebook.com/groups/1516234895298385/

Her legges det ut nyheter og annen relevant informasjon som gjelder borettslaget vårt. Beboere kan også legge inn saker som berører dem.  Det er lukket gruppe.                                            

                              

 

                        HOLD YTTERDØRENE LUKKET - HINDRE ROTTENE

Når kaldværet setter inn, vil skadedyr som rotter og mus trekke mot bygningene og styret minner om viktigheten av å holde ytterdører lukket. Vi påminner også om at det ikke må settes ut mat til hunder og katter på terrassene da det tiltrekker seg rotter.

Styret anbefaler alle å lese informasjonen som dere finner via linken her:

https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/gnagere/brunrotte/#brunrotta-som-skadedyr