Endret: 1 sep 2020     Opprettet: 19 okt 2016

Nytt fra styret

Her legges ut aktuell informasjon fra nyhetsbrevene som er sendt ut fra styret. Det legges også ut aktuell informasjon som det ikke er informert om tidligere, men som det er viktig å få gitt informasjon raskest mulig

                                                                                   01.09.2020

 

Oppgradering GET

 

Veldig mange av våre beboere mottar i disse dager en sms fra GET. Følgende info gjelder: Det er planlagt oppgradering på kabelnettet hos dere. Entreprenøren, BKT, utfører først det eksterne arbeidet før de vil utføre arbeid (kontaktbytte) inne i leilighetene.

Per nå er det estimert at dette arbeidet vil finne sted i uke 51. BKT varsler alle beboere med lapp på døren/i postkassen med konkret dato og tid for kontaktbyttet. Skulle oppsatt tid ikke passe den enkelte beboer, må de selv ta kontakt med BKT, kontaktinfo vil stå i varslingslappen.

Vi har i dag 01.09 sendt SMS til alle beboere som har registrert tlf nr hos oss og som har utstyr som må oppgraderes (utdatert  modem og en Getboks II), med beskjed om bytte kostnadsfritt via post. Beboere kan også bestille utstyret via vårt kundesenter på telefon 21 54 54 54. Det er en GetboX med opptak  som er inkludert i avtalen. Les mer om boksen her: https://www.get.no/produkter/getbox?gclid=EAIaIQobChMIkduW4LzF6wIVgdKyCh3AWwCeEAAYASAAEgKYcvD_BwE&gclsrc=aw.ds

Denne SMSen vil vi sende en gang til, til de beboere som fortsatt ikke har svart om ca 1 ukes tid.

Skulle det være noen som føler at de ikke kan bytte utstyret selv og har fått SMS, kan de la være å svare på SMSene. Vi vil da samle opp disse som fortsatt ikke svarte på SMS’ene, og sende Get representanter hjem til disse med utstyr, men dette skjer ikke før om en del uker. Vi vil også varsle disse beboerne, ca 1 uke før, per SMS med dato og tid for når vi kommer.

Er beboere usikre på om de må bytte internett modem, er det dette som er avbildet lengre ned i linken: https://www.get.no/produkter/internett de skal bytte til.

 

Serviceavtale på elektrotjenester

Borettslaget har inngått en årlig serviceavtale på elektrotjenester med IKT Elektro, med 3 måneders gjensidig oppsigelsestid. Ved å inngå denne avtalen er borettslaget sikret at IKT Elektro plikter til å prioritere oppdrag fra Skjønhaug BRL foran oppdrag som ikke er underlagt en serviceavtale. Fakturering skjer til avtalte priser uavhengig av når de blir tilkalt.

Med denne avtalen tilbys også borettslagets beboere en fast rabatt på 20% på IKT`s standardpriser, og dette oppnås ved å bestille arbeid på mail: post@ikt-elektro.no og merke mailen med rabattkode SKJØB.

 

Ny GET-avtale

Borettslaget har inngått ny 3- års avtale med Get på levering av tv- og bredbåndstjenester. Den nye avtalen vil omfatte Kollektiv Fleks Premium, noe som betyr at bredbåndshastigheten økes fra dagen 30 mb/s til 50 mb/s. Nytt med avtalen er at beboere selv kan velge om de kun vil ha tv-pakke, kun bredbånd, eller begge deler. Ny pris på avtalen er ca kr. 10,- opp fra forrige avtale. Dette betyr at det ikke vil foreligge noen prisøkning på fellesutgiftene ved inngåelse av ny avtale.

Alle som ønsker det, kan og oppgradere boksen til Get boX/ Getbox II, og interne nettet i borettslaget vil bli oppgradert til Docsis 3.1 når smittevernreglene tilsier at Get kan få adgang til leilighetene.

Styret har i løpet v det siste året fått inn tilbud fra 4-5 forskjellige tilbydere, og samtlige andre lå betydelig over i pris i forhold til hva Get har tilbudt i ny avtale.

 

 

                                                                                                    25.05.2020

                                          Åpningstider styrekontoret

Styrekontoret vil framover holde åpent som normalt, mandager 17:30-18:30.

 

                                                                                   20.05.2020

Info fra styret

Årets generalforsamling er nå gjennomført digitalt, og protokoll vil bli gjort tilgjengelig på borettslagets hjemmeside og distribuert i alle postkassene. De som er registrerte med telefon hos OBOS vil også få en link til protokollen på telefon.

 Det ble ingen endringer i styrets sammensetning, da de av styremedlemmene som sto på valg, ble valgt inn på nytt. Årets generalforsamling måtte deles i 2, da Koronaepedimien medførte at generalforsamlingen måtte gjennomføres digitalt. På den digitale generalforsamlingen ble det gjennomført valg av styre og utvalg, godkjenning av regnskapet og honorarer. Det vil bli også bli gjennomført en ekstaordinær generalforsamling til høsten ( hvis dette blir tillatt i henhold til smitteregler), hvor innsendte forslag vil bli behandlet.

For tiden pågår det oppussing av oppgangene i Lindebergåsen 1A og 1B, og 1C vil påbegynnes mandag 22. mai. De andre blokkene vil bli tatt suksessiv etter at styret har evaluert arbeidet som er gjort på styremøtet i august. Planen er å ta halvparten av blokkene i år, mens de resterende vil bli tatt til neste år.

 

                                                                                      09.04.2020

Info fra styret

 

Styret mottar mange klager på støy/ uro fra andre leiligheter. Merker at terskelen for støy blir lavere nå når så mange må være hjemme med barn på ubestemt tid. Ber derfor om at man viser noe mer tålmodighet med lyder og lek i disse tider, enn man er vant med ellers. Vi er i en utfordrende situasjon i landet og verden grunnet Korona, så i stedet for å klage på hverandre, så prøv heller å ha dialog med hverandre. Dette betyr absolutt ikke at man ikke skal følge husordensreglene som gjelder i borettslaget, men at man behandler hverandre med respekt og tar hensyn til hverandre.

 

Det mottas for tiden mange henvendelser om ungdommer som oppholder seg i garasjene under blokk nummer 5. Dette begynner nå å bli stort problem både for beboere og andre som bruker garasjene, spesielt på kveldstid. Mange føler seg utrygge på å kjøre inn i garasjen når gjengen oppholder seg der. At de nå også rører andres eiendeler, er overhodet ikke greit. Styret undersøker hvem som gjør dette, men har foreløpig ikke klart å identifisere ungdommene enda. Styret ber derfor om hjelp fra beboere i nummer 5, da det er deres barn som oppholder seg i garasjene, om å holde deres ungdommer borte. Det foregår ulovligheter der, og styret vil pilitianmelde disse ulovlighetene.

                                                                                                    16.03.2020

Div. info fra styret   

Styrekontoret vil holde stengt på mandager framover, men styret er tilgjengelig på både mail og telefon. Velferdslokalet vil ikke bli utleid før alle restriksjoner fra myndigheter er opphevet.

Styret har fått info om at alle Generalforsamlinger i OBOS systemet skal avholdes digitalt eller utsettes til høsten. Styret vil komme tilbake med info om dette etter avholdt regnskapsmøte med OBOS.

Årets dugnad er satt til onsdag 6 mai, og slik situasjonen er pr dags dato, så vil denne mest sannsynlig bli avlyst. Det vil heller ikke bli igangsatt garasjevask, da gjennomføringen av denne er avhengig av at personell ikke blir syke.

God jul og godt nyttår til alle beboere i Skjønhaug Borettslag.

Hilsen Styret                                   

 

NYTT FRA STYRET  02.12.19

                           Ny versjon digital parkeringsløsning.

Her kommer den som beboere skal benytte når de registrerer sine gjester, kopier inn i nettleseren din:  http://gjest.p-service.no

Brukernavn: skjonhauggjest

Passord: 12345

Gjesteparkering maks 7 døgn. Beboere kan ikke benytte gjesteparkering

Slik lager du snarvei på iPhone

1) Åpne nettleser på mobilen og skriv inn adressen til nettsiden du vil lagre på hjemskjermen:   http://gjest.p-service.no

2) Trykk på menysymbolet, firkanten med pil, og sveip bortover til du ser «Legg til hjemskjerm»-merket.

3) Gi snarveien et navn, for eksempel navnet ‘ Parkering ‘

4) Vips – så har du laget snarvei til nettsiden (bakerst) på telefonen. 

Logg inn med

Brukernavn: skjonhauggjest

Passord:12345

 

Det er fullt mulig å flytte på snarveiene: Hold fingeren på symbolet noen sekunder. Når den begynner å røre på seg, drar du den bare dit du vil ha den.

Her kan du gi nettsiden et navn, som vil stå under logoen på hjemskjermen.

Slik lager du snarvei på Android

1) Åpne nettleser og skriv inn nettadressen på siden du vil lagre: http://gjest.p-service.no

2) Trykk på menysymbolet (de tre prikkene) og velg «Add to Home screen» eller «Legg til på startside» på norsk.

3) Navngi snarveien

4) Velg «ADD» i menyboksen om du vil den skal legge seg automatisk på hjemskjermen, eller «Touch and hold» hvis du vil plassere den manuelt akkurat der du vil ha den.

Velg og navngi nettsiden du vil lage snarvei for. Ikonet for snarveien legger seg automatisk bakerst på telefonen, med mindre du velger å flytte den over selv.

 

Logg inn med

Brukernavn: skjonhauggjest

Passord:12345

 

 

 

uten-navn-1-354x177

 

                                                                    

 20.november 201

                                            FELLESUTGIFTER                                                                                        

Styret har i møte den 11. november behandlet borettslagets budsjett for 2020.

 

Styret har fattet vedtak om å øke fellesutgiftene med 3 % fra januar 2020.

Hovedårsaken er økningen av de kommunale avgiftene og den generelle prisstigning vi har.

Neste styremøter er berammet til 9. desember.

Dato for styremøter i 2019 vil bli bestemt i dette møte.

Saker som ønskes behandlet av styret bes sendt inn senest to uker før møtedato.                                                                                                                                                                                           

                                           LEIE AV STORSTUA

Alle henvendelser om utleie av Storstua skal skje til Linda Kandola,  Lindebergåsen 19 A ,tlf. 984 94 044.Søknadsskjema finner du på borettslagets hjemmesider. Dette legges utfylt  i Velferds-utvalgets postkasse utenfor styrerommet i Lindebergåsen 13 C.                                                                  

                          LEDIGE PARKERINGSPLASSER TIL LEIE

Det er noen parkeringsplasser ute til leie.         Pris kr 300,-pr.mnd. Plassene er nedenfor Lindebergåsen 5. Ta kontakt med styret  på "mandagsåpent".

                                                  DIVERSE

Det settes opp ny trapp ved garasje 7 da den gamle ikke var i god stand.

Likeså skiftes gelenderet i trappen mellom Lindebergåsen 15 B  og 17.

Vaktmester Jan Erik i Reistad borettslag er engasjert hos oss som driftsleder i 25 % -stilling.

Vi har fått montert APP-styring av alle garasjeportene

Gjenvinningsstasjonen er flyttet til gressplenen ved muren nede på gjesteparkeringsplassen ved Lindebergåsen 7.

Det er satt opp nye infotavler i oppgangene og oversiktsskilt navn og leilighetsnummer ved alle ringetablået ved inngangsdørene.

Vi minner atter en gang om følgende

                                           LADING AV ELBIL

Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og beredskap sier følgende om lading av elbil hjemme:

"På fast parkeringsplass for lading av elbil må sikkerhet mot overbelastning og jordfeil ivaretas. Selv om en vanlig kontakt kan tilkobles med 16 A er den ikke laget for denne høye belastning over tid.

DSB erfarer ofte varmgang og smelteskader ved tilsyn. Slike skader er en stor risiko for brann. I tillegg vil ladesystemet i elbilen maskere en vanlig jordfeilbryter som da ikke vil fungere ved jordfeil. Da kan det oppstå livsfarlige situasjoner som f.eks. brann "

DSB sier også at man aldri må bruke skjøteledning under lading, da også dette kan forårsake varmgang og brann.

                     PARKERING UTENFOR BOLIGEN OG PÅ GANGVEIEN VED BOLIGEN

Vi minner om at det ikke er tillatt å parkere på gangveien ved og opp til boligen annet enn helt kortvarig  i inntil 20  minutter.Det skjer stadig at noen står der i lengre tid uten at det foregår av- eller pålessing. Vi minner om at P-service iht. avtalen de har med oss har anledning til å pålegge avgift i også disse tilfelle.

                                       KJØRING PÅ GANGVEIENE

Vi minner om at man kun skal kjøre på gangveiene  når man har nødvendig ærende. Vi har registrert at altfor mange kjører titt og ofte inn, i større grad enn det man har vært vant til.

Vi ber alle tenke over om din bilkjøring på gangveien er nødvendig i DITT tilfelle der og da, eller ikke.

Alle ønsker vi et mest mulig bilfritt område her i borettslaget,  trygt for våre barn i deres lek og ferdsel.

                             INFORMASJON SOM SENDES UT

Vi opplever stadig at utsendt informasjon dessverre ikke blir lest. Dette gjelder alle typer 

                                                                 15.04.2019

Tv- og bredbåndsavtale

 

Tv- og bredbåndsavtalen med GET utgår fra og med 1. juli 2019, men siden styret nesten uten unntak kun har mottatt tilbud som ville fordyre avtaleprisene kraftig, har styret bestemt at avtalen med GET forlenges 1 år. Dette fordi utviklingen i tv- og bredbåndsmarkedet er i stor endring, og dette vil ikke være i borettslaget interesse å binde seg for 3-5 år, med den raske utviklingen som skjer i markedet. Nye bokser vil bli tilgjengelig i løpet av året som vil være mye bedre og intiutive i forhold til de bokser som er på markedet idag. Styret vil derfor følge utviklingen før man binder seg til ny avtale.

 

 

03.04.2019

Status nye inngangspartier 

Det er montert kjetting for å holde døren åpen for innlossing av varer.

Vi opplever noen småproblemer med det funksjonelle på de nye inngangspartiene. Alt vil bli ordnet slik at systemet vil fungere som planlagt når feilsøkinger og justeringer er gjennomført. Det har vært noen spørsmål angående tryggheten i kun å ha nøkkelbrikker til de nye dørene, og styret har kommunisert bekymringene videre til leverandør. Det nye systemet har backup løsning, noe som betyr at selv om strømmen går, så vil systemet fungere. På denne måten har vi en dobbeltsikring, og vi har i tillegg og besluttet å lage oppgangskoder til alle oppgangene, og disse vil bli distribuert av vaktmester fortløpende.

Som ett siste tiltak for å berolige alle andelseiere og beboere vil vi i tillegg utlevere 1 stk. nøkkel til alle leilighetene, slik at hvis alle systemer skulle svikte, så har man tryggheten ved å ha en nøkkel til døren og.

                    

12.03.2019

Utdeling av nøkkelbrikker

DVS har idag startet med utskiftning av inngangspartiene. Utdeling av nøkkelbrikkene vil skje fra dags dato, sammen med ett infoskriv fra styret, hvor det vil bli beskrevet hvor man kan bestille ekstra nøkkebrikker ved behov. De nye nøkkelbrikkene vil bli lagt i postkassene.

 

 Parkerings selskap

Har skiftet parkerings selskap til Pservice AS . Kontaktinnformasjon,

Tlf. 41255384. Mail: post@pservice.no.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Ladestasjoner

Den nye ladeprisen oppleves som en veldig høy ladepris for de som har lav ladeevne på elbilene sine, og for disse har vi nå fått en løsning, slik at de heretter vil betale en lavere minuttpris ved lading. Det eneste man da trenger å gjøre, er å melde inn telefonnummeret man har registrert hos LadeiNorge til oss, enten via mail: skjonhaug@styrerommet.net eller sende en sms til 46409282. Da vil styret legge inn dette i ladesystemet, og man vil da kunne lade til en pris som vil ligge på 0,235 øre pr minutt. Merk at dette kun gjelder for elbiler med lav ladeeffekt, slik som nye og gamle LEAF`er og lignende.

 

Det har vært mye fram og tilbake når det gjelder prissetting av ladestasjonene i borettslagets regi. 4 av ladestasjonene er nå merket med 11kw, noe som tilsier at elbiler med en ladekapasitet på 11kw eller mindre skal bruke disse. De andre 2 er merket med 22kw, noe som betyr at nyere elbiler med høy ladekapasitet skal bruke disse. Her vil prisene justeres i forhold til pris på levert strøm som oppdateres 1 gang i måneden. Ny pris fastsatt av styret på siste styremøte tilsier en pris på 0,47 kr pr minutt for ladestasjonene merket 11kw, mens de som er merket med 22kw har ny pris 0.94 kr pr minutt.

           

                                                 

 

Solseng 21.06.2018

 Polletter kjøpes på styrerommet på mandager. Per Jørgen Gulbrensen kan kontektes ved stor solmangel.

 

                                                       Styretelefon

Det er problemer med viderekobling av styretelefonen med nummer 21 91 70 03, så beboere kan inntil videre ringe 412 38 259 for saker som det haster med å få kontakt med styret. På dette nummeret vil en fra styret svare, eller beboer vil bli ringt tilbake.                     

 

                                                  Sykkelbodene

Styret har mottatt informasjon fra ett firma som er interessert i overta gamle sykler som beboere vil kvitte seg med. Det er satt opp oppslag i oppgangene som informerer om dette, og styret ber beboere om å bruke dette tilbudet, da sykkel bodene flere steder er veldig fulle av gamle sykler.

 

                                                 OPPGANGENE

Styret får mange tilbakemeldinger om barnevogner i oppgangene, og ber om at disse fjernes, da det ikke er tillatt å sette disse i oppgangene. Beboere må bruke sykkelboder til parkering av barnevogner, sykler og akebrett. Vaktmester vil foreta kontrollrunder, og fjerne ulovlig hensatte objekter.

 

                                                     Skadedyr

Styret mottar med jevne mellomrom klager på skadedyr i borettslaget, og styret har bedt Rentokil om å sette inn ekstra tiltak mot dette. Styret ber om at beboere ikke kaster matsøppel slik at det er lett tilgjengelig for skadedyr. Det er heller ikke tillatt å mate fugler inne i borettslaget, da dette tiltrekker andre skadedyr.

 

                                                      Økonomi

Det vil være noen store kostnadskrevende prosjekter for borettslaget de neste årene, blant annet oppussing av oppganger og inngangspartier, men på nåværende tidspunkt er økonomien i borettslaget slikt stilt, at styret har vedtatt å ikke øke felleskostnadene for andelseierne.

                                        

 

                                             Nytt innbrudd

Igjen opplever vi at ubudne gjester har tatt seg til rette i borettslaget vårt. Denne gangen ble det gjort innbrudd i en bil som sto parkert inne i en avlåst garasje. Det er ingen synlige tegn på dører eller garasjeport, noe som betyr at vedkommende har kommet seg inn mens porten har stått åpen. Ber alle om å passe på når dere kjører ut og inn av garasjene. Sjekk at porten er lukket før dere kjører vekk. Hvis alle gjør dette, så hindrer vi at uvedkommende får lett tilgang til bilene våre.

 

                                      Innbrudd i borettslaget

Natt til onsdag 4/10 var det innbrudd i en leilighet i borettslaget. Det ble også meldt inn at noen forsøkte å bryte seg inn i G5 III. Ber derfor folk om å passe på at alle dører holdes låst, og hvis noen ser noe mistenkelig, ring Politiet umiddelbart. Det ble observert en person med hvit hettegenser nede ved komprimatoren, ved traktorgarasjen, bak Lindebergåsen 3B.

                                             Facebook

Alle beboere kan melde seg inn i facebookgruppen vår: https://www.facebook.com/groups/1516234895298385/

Her legges det ut nyheter og annen relevant informasjon som gjelder borettslaget vårt. Beboere kan også legge inn saker som berører dem.  Det er lukket gruppe.                                            

                              

 

                        HOLD YTTERDØRENE LUKKET - HINDRE ROTTENE

Når kaldværet setter inn, vil skadedyr som rotter og mus trekke mot bygningene og styret minner om viktigheten av å holde ytterdører lukket. Vi påminner også om at det ikke må settes ut mat til hunder og katter på terrassene da det tiltrekker seg rotter.

Styret anbefaler alle å lese informasjonen som dere finner via linken her:

https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/gnagere/brunrotte/#brunrotta-som-skadedyr

 

VEDLIKEHOLDSPLAN

Styret har ved flere anledninger drøftet hvordan vi i størst mulig grad skal sikre at langtidsplanlegging av vedlikehold blir utført på en god måte, og at riktige prioriteringer blir gjort. Styret har undersøkt hvilke verktøy som kan være aktuelt å bruke, og vi har nå signert avtale med USBL om etablering og abonnement på en elektronisk vedlikeholdsnøkkel/plan. (Obos har foreløpig ikke et slikt system).
Dette systemet har vi fått anbefalt av et annet borettslag.
Ved etablering av planen vil det bli foretatt flere grundige befaringer, samt tatt hensyn til vedlikeholdshistorikken i borettslaget. Planer/anbefalinger for de nærmeste 10 årene blir satt opp med tilhørende kostnadskalkyler. Planen rullerer hvert år og hele tiden med 10 års perspektiv. Dette verktøyet gir oss også god oversikt over gjennomført vedlikehold. Det vil være til stor hjelp i planlegging og budsjettering, samt gi styret prognoser for kommende endringer av felleskostnader. Videre vil en slik samlet plan og vedlikeholdshistorikk forenkle kontinuiteten ved skiftende styre i borettslaget