Endret: 30 jun 2021     Opprettet: 16 nov 2017

Elektronisk registrering gjesteparkering

ELEKTRONISK REGISTRERING GJESTEPARKERING. Styret har vedtatt å innføre elektronisk registrering av gjesteparkering. Vi tar sikte på å starte opp med dette fra mandag 18 desember uke 51, og med dette systemet så kan alle beboere selv legge inn gjestene sine når de får besøk. Tidligere system med å få tak i en fra styret eller vaktmester for å få en parkeringstillatelse vil dermed opphøre med det nye systemet. Styret vil innføre registrering av gjester fra første dag. For å legge inn gjester så bruker man denne linken: http://gjest.p-service.no (nederst på siden) Deretter trykker man på «logg inn» og fyller inn: navn = skjonhauggjest passord= 12345 Denne linken vil også være tilgjengelig på hjemmesiden til borettslaget: http://skjonhaugborettslag.no/ Man trykker så fanen som heter gjesteparkering og fyller ut registreringsnummer og antall dager bilen skal stå parkert. Dette skal også gjøres hvis man får besøk av håndverkere, og det er viktig at disse ikke parkerer inne i borettslaget. Håndverker kan, som beboere, kun stå utenfor inngangene i max 20 minutter for av- og pålessing. Deretter skal de parkere på gjesteparkeringen. For beboere som leier oppstillingsplass, så vil det ikke lengre være nødvendig med parkeringslapp i vinduet på bilen når bilen står på oppstillingsplassen, men det er viktig at styret får beskjed om hvilken biler som vil benytte oppstillingsplassene, da disse legges inn i avtaler. Det åpnes dermed for at leietakere kan ha flere biler tilknyttet leieavtalen. For de av beboerne som trenger særskilt tillatelse for parkering inne i borettslaget så må dette søkes til styret på mail: skjonhaug@styrerommet.net Det vil også være mulig for gjester og beboere å logge seg inn via smarttelefoner, og da bruker man linken: http://permit.parkingguru.com/ og man kan bokmerke, eller legge denne inn på hjemskjermen på smarttelefonen. Mvh Styreleder