Husordensregler og vedtekter for Skjønhaug borettslag

Gjør deg kjent med husordensreglene og vedtektene som gjelder for beboere i borettslaget

Link til husordensreglene i Skjønhaug borettslag

Link til vedtektene for Skjønhaug Borettslag: /?nid=39209