Redaksjonsutvalg (Skjønnskriften)

Oppgavene til redaksjonsutvalget er å utgi vår egen beboeravis Skjønnskriften som utkommer med 3-4 utgaver i året.

I tillegg vil deler av redaksjonsutvalget administrere borettslagets hjemmeside i samråd med styret.

Redaksjonsutvalget 2017/18

Redaktør. Tormod Nygård, Lindebergåsen 5 F

Sigurd Moe Hetland Lindebergåsen 13 A

Helge Kolle, Lindebergåsen 13 C

Arild Moe, Lindebergåsen 7

Styrets representant: Tormod Nygård, Lindebergåsen 5 F

Kontakt Skjønnskriften: skjonskriften@skjonhaugborettslag.no