Tillitsvalgte i Skjønhaug borettslag

Mange beboere engasjerer seg i borettslagets aktiviteter gjenonom å delta i de mange utvalgene.

I Skjønhaug borettslag har vi utomhusutvalg, velferdsutvalg, redaksjonsutvalg, seniorklubb og valgkomite.

Ved å gjøre en felles innsats for borettslaget kan du:

  • påvirke ditt eget bomiljø

  • påvirke borettslagets økonomi

  • få verdifull kunnskap om borettslaget

  • få kompetanse innen bolig og forvaltning

  • få tilgang på kurs og opplæring

  • få utvidet kontakt med beboere

  • få mange nye venner