Utomhusutvalg

Utomhusutvalget er et rådgivende organ for styret når det gjelder vedlikehold og forbedringer av uteområdene i borettslaget.

Utvalget tar også del i praktisk arbeid der dette er hensiktsmessig og er med og planlegger den årlige Rusken-aksjonen (dugnaden)

Utomhusutvalget 2017-2018

Thorbjørg Thomter      Lindebergåsen 3 B

Rita Helstad                 Lindebergåsen 21 B 

Jan Ragnar Setsaas    Lindebergåsen 21 A

Styrets representant: Thorbjørg Thomter Lindebergåsen 3 B

Styret oppfordrer flere til å melde seg til utomhusutvalget. Hvis noen har lyst å gjøre en innsats og være med å påvirke det som bør tas tak i utendørs; ta kontakt med styret eller valgkomiteen.