Valgkomite

Oppgavene til valgkomiteen begynner først de siste 3-4 måneder før generalforsamlingen.

Valgkomiteen må ta mange og ulike hensyn, og prøver etter beste evne å finne frem til de beste kandidatene til borettslagets ulike tillitsverv. Valgkomiteen står fritt med hensyn til hvem de vil innstille. Utvalgets arbeid er strengt fortrolig.

Valgkomite 2016/17

Linda Kandola, Lindebergåsen 19 A

Helge Kolle, Lindebergåsen 13 C

May-Hilde Andersen, Lindebergåsen 25 B

Jan Roar Nilsen, Lindebergåsen 21 B