Kildesortering

Skjønhaug borettslag kildesorterer papp-papir, matavfall, plastavfall, restavfall, metallglass, og spesialavfall som lysrør, batterier, malingsavfall og småelektriske artikler.

Kildesortering av husholdningsavfall - se visuell sorteringsguide her .

  • i de grønne posene skal matavfall som grønnsaksskrell, eggeskall, teposer, bein, kaffegrut og matrester kastes. Husk dobbel pose ved kasting i sjakt.

  • i de blå posene skal all plast som har vært brukt som emballasje (rundt noe) kastes. Eksempler på dette er poser, kjøttemballasjer av plast, yoghurtbegre, isopor og blomsterpotter. Det er viktig at plastemballasjen er ren og tørr og at alle poser er knyttet godt igjen med en dobbel knute

  • til restavfallet benytter vi vanlige plastposer.

Posene med restavfall, matavfall og plastavfall skal hives i søppelsjakten vår.

Trenger du nye poser? De blå og grønne posene kan hentes gratis på de fleste dagligvarebutikker i nærområdet (Kiwi og Coop).

Kildesortering av papp-papir

  • aviser, tidsskrifter, melkekartonger, pizzaesker, og eggekartonger er noen eksempler på hva som sorterer under papp-papir og som kastes i sjaktene utenfor hver oppgang

  • benytt en 1-krone for å åpne lukene. Lås igjen etter bruk.

Kildesortering av glass-metall

  • syltetøyglass, vinflasker, rødbeteglass, hermetikkbokser som tunfisk, og ananasbokser er eksempler på glass og metallavfall

  • på parkeringsplassen ved enden av Lindebergåsen 5F (nordsiden) er det satt opp container for glass og metall

Kildesortering av spesialavfall (farlig- og småelektrisk avfall)

  • olje, lysstoffrør og sparepærer, løsemidler, maling, lim og lakk, alle typer batterier, og små elektrisk avfall kan plasseres ved miljøstasjonen på nedsiden av Lindebergåsen 3B

  • her skal avfallet pakkes forsvarlig og settes ved siden av containeren. Vaktmesteren setter inn avfallet

  • for å unngå at barn leker med avfallet oppfordrer vi alle til ikke å sette fra seg avfallet i perioden fredag ettermiddag til søndag ettermiddag og ved høytider

Les mer om kildesortering på Renovasjonsetatens hjemmesider her.