Parkering

De fleste av borettslagets leiligheter disponerer garasjeplass i lukket garasje.

Ekstra parkeringsplass

Har du flere biler, kan du forsøke å få leid en privat plass i en av garasjene.

Eller du kan søke om å leie plass for bil nummer 2 utendørs .Borettslaget disponerer 15 parkeringsplasser nedenfor Lindebergåsen 5 og leien er på kr.300 per måned. I tillegg kommer et etableringsgebyr på kr 697,- til OBOS. Dersom du ønsker plass, send søknad via linken som ligger på førstesiden på vår hjemmeside.

Gjesteparkering

Borettslaget har også mange gjesteparkeringsplasser, men disse skal kun benyttes av gjester, og det kreves registrering for å parkere på gjesteplassene i borettslaget. Bruk denne linken: http://www.p-kort.no/ og regeistrer gjestenes parkering. Det er ikke lenger nødvendig med parkeringskort, da parkeringstiden er registrert elektronisk. Hvis noen skulle ha problemer med å registrere gjesteparkeringen, så kan de ringe styret på 21 91 70 03/ 412 38 259 eller sende en mail til : skjonhaug@styrerommet.net. Beboere kan ikke stå parkert på gjesteparkering lengre enn 20 minutter sammenhengende.

Parkeringsbevis for personer med nedsatt funksjonsevne

Styret utsteder også parkeringsavtale til personer som behøver parkering i nærhet av oppgang. Dette fordi det kun er anledning for beboere å parkere i inntil 20 minutter for av-og pålessing utenfor oppgangene. Ta kontakt med styret for registrering av parkeringsbehov inne i borettslaget.