Storstua

Storstua i Lindebergåsen 15 benyttes som festlokale ved arrangementer i borettslaget, men kan også leies av beboerne til private festligheter.

Instruks for bruk av Storstua

  • Velferdsutvalget forestår den daglige drift av Storstua i Lindebergåsen 15.

 

  • Fastsatt leiesum kr 3.000,- skal betales på forhånd til bankkonto 0536 11 23397. Kvittering forevises når kode utleveres.  Lokalene utleies for hele helgen, slik at det kun vil være ett utleieforhold pr helg.

 

  • Beboere bosatt i Skjønhaug og Reistad borettslag kan leie Storstua. Leietaker må være til stede i lokalet under leieperioden.

 

  • Maks. 50 personer (barn medregnet) kan oppholde seg i lokalene per utleie. Bruk av tegnestifter, tape, stiftemaskin, spiker etc. på vegger, tak og møbler er ikke tillatt.

 

  • Åpningstider for lokalet er fra kl. 09.00 til kl. 24.00. Lokalet skal være tomt for folk etter kl. 01.00. Musikk må ikke spilles etter kl. 23.00.

 

  • Musikkanlegg som er tilhører Storstua skal benyttes. Det er ikke tillatt å medbringe eget musikkanlegg og/eller høyttaleranlegg.

 

  • Lokalet ligger innenfor et bilfritt område med regler for bilkjøring. Kjøring og parkering på borettslagets gangveier er således ikke tillatt. Biler borttaues uten varsel.

 

  • Storstua leies ikke ut i julen, påsken, pinsen eller 17. mai.

 

  • Etter bruk skal alle gulv som er benyttet ryddes, lokalet ryddes, og bringes tilbake slik det var ved påbegynt leie. Vask av lokalet er inkludert i leiesummen. Vask av bord og benker skal gjøres av leietaker. Sjekkskjema utfylles av leietaker.Brudd på instruksen kan medføre at senere leieforespørsler nektes. Alle henvendelser om utleie av Storstua skjer til: Vaktmester Roger Worren, tlf: 900 71 431.