Vaktmester

Vaktmesteren sikrer ikke bare at det fysiske utemiljøet blir ivaretatt fra dag til dag, men har også en viktig sosial funksjon som gir økt trygghet og stabilitet for beboerne.

Skjønhaug borettslags vaktmester er Terje Kvam Caspersen.

Noen av arbeidsoppgavene til vaktmester

  • generelt vedlikehold på borettslagets område

  • orden i søppelrommene og tømming av søppelbøttene på borettslagets område

  • ansvar for miljøstasjonen

  • plenklipping, løvraking, snømaking/strøing

  • inspisere og skifte lyspærer ved behov

  • utdeling av midlertidige parkeringstillatelser

  • noe vedlikehold og enkle reparasjoner

Arbeidstiden er 37,5 timer pr uke, eksklusive spisepause, fleksibelt mellom 06:00 og 18:00 mandag til fredag. Kjernetiden er mellom 09:00 og 14:30. Vaktmester har fri lørdag, søndag og helligdager.

Kontaktinformasjon

  • beskjeder til vaktmester kan legges i hans postkasse i Lindebergåsen 11

  • mobiltelefon 900 73 431 hverdager mellom kl. 08:00-16:00

  • mailadresse: vaktmester@skjonhaugborettslag.no