Vedlikehold og ansvar

Som andelseier har du ansvar for alt innvendig vedlikehold, også utskiftning av innretninger i boligen. Ytre vedlikehold er normalt borettslagets ansvar. Det vil si at borettslaget har ansvar for tak, fasader, fellesanlegg og uteområder holdes i god stand.

Borettslagets vedlikeholdsarbeid og ansvarsrett forvaltes og gjennomføres i henhold til Lov om burettslag ( borettslagsloven ) og borettslagets vedtekter.

Vedlikehold og rehabilitering er sentrale elementer i ethvert borettslags historie og er en kontinuerlig prosess.

Nytt fra styret informerer beboere om blant annet viktige råd, planer og økonomistatuser.