Skjønhaug Borettslag

Her er informasjon om kommende aktiviteter i borettslaget og i nærmiljøet .