Get - Leverandør av digital-TV og bredbånd

Get er borettslagets leverandør av kabel-tv tjenester, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-tv.

OBOS har avtale med Get og månedlig leie finner du som egen kategori på husleiegiroen.

Kontakt

Gets servicetelefon: 02123 (mandag-fredag fra kl. 09:00-22:00, og lørdag-søndag fra kl. 12:00-20:00)

Feilmeldinger og support kan også rettes pr. e-mail på Gets hjemmeside

Postadresse: Get postboks 4400 Nydalen, 0403 Oslo