Vakt -og parkeringsselskap Pservice AS

 

Mobirise                                                                       Er vakt- og parkeringsselskapet som drifter parkeringsarealet for Skjønhaug borettslag.

Når parkeringsreglene i borettslaget ikke følges, utsteder Pservice AS bot eller borttauing av bil.

Henvendelse om kontrollavgift eller borttauing av bil skal ikke rettes til styret, men direkte til Pserice AS:

Kundesenter

Telefon: 41255384  (Mandag - Fredag kl 08.00 - kl 16.00)

E- mail: post@pserice.no

Postadresse: Pservice AS Jerikoveien 26, 1062 Oslo.