Utvalgte hendelser i Skjønhaug borettslag siden 1978

Litt historikk fra borettslagets etablering.

1978: Første innflytting i borettslaget skjer i januar i nr. 7, deretter følger nr. 5F.

1979: Siste innflytting skjer i juni 1979 i nr. 21A og 21B. Første nummer av Skjønnskriften utkommer. Skjønhaug barnepark starter (lokale i Reistad). Tillitsutvalget nedsetter trafikkutvalg og dyreutvalg.

1980: Oppgangstillitsmannsordning innføres. Aktivitetsrommet i nr. 9B er klargjort. Skjønnskriften vinner Gullblokka - OBOS pressepris for beste borettslagsavis.

1981: Trafikkutvalg, dyreutvalg og velferdsutvalg velges på ektraordinær generalforsamling. Skjønhaug Klippotek åpner i nr. 1C. Skjønnskriften vinner Gullblokka for andre gang.

1982: Skjønhaug Parsellhagelag stiftes. Velferdsutvalget starter ungdomsklubb i nr. 19B. Styret overlater Storstua til Velferdsutvalget. Eldretreff (for pensjonister) avholdes hver 3. uke i regi av Velferdsutvalget.

1983: Skjønhaug, Reistad og Lutvannskollen går til rettsak mot Fagbygg AS m.fl. Polettautomater innstalleres i vaskeriene. Grøntutvalg opprettes.

1984: Rettsaken mot Fagbygg AS m.fl. slutt. Skjønhaug vant ca. en halv million kroner i erstatning. Husleia nedsettes derfor med 4 prosent fra 1. mai 1984.

1985: Ingen utgaver av Skjønnskriften dette året. Skjønhaug borettslag kjøper sin festetomt for 1 487 832 kroner. Asfaltering av hovedoppkjørsel til borettslaget.

1986: Skjønnskriften starter opp igjen. Trimrom bygd på dugnad åpnes i Storstua. "Boka om Skjønhaug" av Tormod Nygaard utgis. 10- års jubileumsfest avholdes lørdag 23. august 1986 i og utenfor Storstua med grilling av hele lam.

1987: Skjønnskriften vinner Gullblokka for tredje gang. Skjønhaug grillklubb stiftes.

1988: Solarium åpner i Storstua.

1989: Nytt tak og toalett nr. 2 ferdigstilt i Storstua. Nytt tak på nr. 1A, B og C.

1990: Dartklubb startes i borettslaget. Privatisering av fellesgjeld vedtatt. Storstua pusset opp på dugnad. Utetrapp mellom nr. 5F og 7 får varmekabler.

1991 : Styret gis fullmakt til å omgjøre supplementsleiligheter til andelsleiligheter og selge dem. Skjønhaug Pensjonistforening stiftes som en videreføring av velferdsutvalgets eldretreff. Ny solseng i Storstua innkjøpt.

1992: Skifte av takplater til takpapp over oppganger er ferdig. Vaskeriene i nr. 1, 9 og 13 pusset opp.

1993: Fargevalg på balkongrekkverk fastsatt til henholdsvis drøbakblå, lyngrød og solgul. Innglassing av balkonger i nr. 3A og B, betalt av Statens vegvesen. Betongrehabilitering av nr. 3A, 3B, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E og 5F.

1994: Nye tørketromler montert i vaskeriene. Vaskeriet i nr. 9B nedlagt 1. mars. Ny kjøkkeninnredning montert i Aktivitetsrommet.

1995: Alle heiser i nr. 5 får automatiske dører. Solarium og kjøkken i Storstua pusset opp. De øverste balkongene i nr. 5A-F får halvtak. Nye garasjeporter i nr. 5D, 15 og 17.

1996: Betongrehabilitering og balkonginnglassing i nr. 1A-C, 13A-C, 19A, 19B, 21A og 21B. Utbedring av forhager og inngangspartier i nr. 5.

1997: Betongrehabilitering og balkonginnglassing i nr. 7, 9A, 9B, 11, 15A, 15B og 17. Skjønhaug Klippotek nedlagt.

1998: Barneparken i nr. 9A nedlagt i januar. Vinduer skiftet i nr. 3A, 3B og 17. Generalforsamlingen vedtar at forhagene i nr. 14A og 13B kan utvides.

1999: Grøntutvalget nedlegges. Toalett i Storstua tilrettelagt for rullestolbrukere. Ny solseng innkjøpt. Aktivitetsrommet blir omdøpt til "Veslestua". Utskiftning av vinduer i nr. 5A-F, 7, og 13A-C. Kontoret flyttet til nr. 13C.

2000: Utskiftning av vinduer i nr. 9A, 9B, 11, 15A, 15B, 19A, 19B, 21A og 21B- 8 supplementsleiligheter solgt som andelsleiligheter.

2001: Firma overtar trappevasken i borettslaget. Lekeplassen foran nr. 5A/B opprustes.

2002: Utomhusutvalg valgt "Veslestua" i nr. 9B nedlagt. Ny leke- og samværsplass på øvre tun foran nr. 17. Maling av 11 trappeoppganger. Sikkerhetsservice AS overtar ansvaret for parkering i borettslaget. Garasjehuset rehabiliteres.

2003: Vindusutskiftning i trappeoppgang i nr. 5A-F. Maling av 14 trappeoppganger. Skjønnskriften flytter til nytt redaksjonslokale i nr. 13C. Ny leke- og samværsplass anlagt ved nr. 5E/F/7. Tideligere barnehage i nr. 9A, frisørsalong i nr. 1C, og "Veslestua" solgt som andelsleiligheter. Skjønhaug feirer 25- års jubileum 30. august 2003 med familiefest på garasjetaket.

2004: Tjenesteleilighet i nr. 5F omgjøres til ordinær andelsleilighet. Ny garasjeport i nr. 5D. Utskiftning av varmeovner i flere oppganger. Ny samværsplass anlagt ved nr. 1C gavlside. Ny lysarmatur med bevegelsesfølere montert i garasjene.

2005: Et nytt miljøutvalg erstatter tidligere velferds-, utomhus- og dyreutvalg. Ordningen med oppgangsansvarlige opphører. Rehabilitering av garasjeanlegg i nr. 5F. Montert brannslanger og røykvarslere i samtlige leiligheter.

2006: Rehabilitering av garasjeanlegg i nr. 5D. Nye husordensregler vedtas. Skjønhaug og Reistad holder for første gang felles juletrefest i Storstua.

2007: Lagt grunnmurspapp og utbedret leiligheter i nr. 9 på grunn av fuktskader. Miljøutvalget nedlegges og deles på nytt i et Velferdsutvalg og et Utomhusutvalg.

2008: Flere store trær fjernet og nye trær og busker innplantet blant annet foran nr. 13, 19, 21 og ved tunnelen. Brannstifter på ferde og tenner på 15 oppslagstavler i oppgangene. Skjønhaug borettslag feirer 30 - års jubileum med kake, korpsinnslag og tryllekunster.

2009: Skjønnskriften mottar siste Gullblokka. Ombygd heis i nr. 5D.

2010: Betongrehabilitering i garasjen i nr. 7, 9, 15, 17 og garasjehus. Ombygd heis i nr. 5A-F. Porttelefoner blir innstallert i alle oppganger.

2011: Skjønhaug borettslag vinner OBOS nettprisen for beste forslag til nettside. Borettslaget får hjemmeside. Betongrehabilitering og maling av alle fasader. Varmtvannsberedere utskiftet. Større trær fjernet blant annet bak nr. 19, 21A og B. Alle innvendige vinduer mot balkong erstattet med nye energisparende vinduer.

2012: Takene på samtlige bygninger blir tekket om

2013: Reparert betong på terrasser og inngangspartier i nr 5, 7, 9, 15 og 17

Ombygging av 3 vaskerier til leiligheter starter

2014: Leilighetene som er ombygd fra vaskerier blir solgt.

          Utskifting av alle postkasser

          Oppussing av storstua og innkjøp av nye møbler

          Rehabilitering og legging av varmekabler i trapp mellom nr 3 og nr 5

2015: Utskifting av alle hovedstrømtavler unntatt i Lindebergåsen 3.

           Asfaltering av interne veier i borettslaget

           Vedlikeholdsspyling av avløp i alle leiligheter